Dział Księgowości


Agnieszka Woźny
aw@InConventus.pl

Media


Press@InConventus.pl

InConventus Group

 • 31-161 Kraków, Polska

  ul. Szlak 8a


  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000658770

  NIP: 6762520617

  REGON: 366348857

  Wysokość kapitału zakładowego: 5000.00 zł
 • +48 733 878 444

 • Info@InConventus.pl

 • www.InConventus.pl