Kontakt | InConventus Group

InConventus Group


31-161 Kraków, Polska 8a Szlak str.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000658770

NIP: 6762520617

REGON: 366348857

Wysokość kapitału zakładowego: 5000.00 zł


+48 733 878 444
Info@InConventus.pl

 
Dział Księgowości, Agnieszka Woźny

AW[at]InConventus.pl


PR & Media, Paulina Achinger

PA[at]InConventus.pl