Kontakt – InConventus Group

InConventus Group


30-049 Kraków, Polska ul. Konarskiego 8/2

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000658770

NIP: 6762520617

REGON: 366348857

Wysokość kapitału zakładowego: 5000.00 zł


+48 733 878 444
Info@InConventus.pl

 
Dział Księgowości, Agnieszka Woźny

AW[at]InConventus.pl


PR & Media, Paulina Achinger

PA[at]InConventus.pl